Yhdistys

Taustaa

Lepakot eivät ole olleet tutkimuksen ja harrastuksen kohteena Suomessa niin laajalti kuin keski Euroopassa ja Brittein saarilla. Suomessa on kuitenkin ollut jatkuvaa lepakkoseurantaa jo 1980-luvun alusta alkaen muutaman henkilön toimesta. Lepakoiden havainnoinnin vaikeus, muun muassa apuvälineiden eli detektoreiden kalleuden vuoksi, lienee ollut yksi osa syy tähän harrastuksen vähäisyyteen. 90-luvulla detektoreiden hintataso laski ja niiden käytettävyys parani, jolloin yhä useampia alkoivat lepakot ja niiden kiehtova elämä kiinnostaa.

Eräänä yhdistyksen perustamisen taustavaikuttimena on varmasti ollut myös Suomen liittyminen Eurobats-sopimukseen syksyllä 1999. Tätä seurasi Luonnontieteellisellä museolla Helsingissä 6.3.2001 järjestetty Lepakkoseminaari, joka keräsi 44 osallistujaa.

Yhdistyksen perustaminen

Perustava kokous pidettiin Luonnontieteellisellä keskusmuseolla Helsingissä 16.3.2002 klo 13. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Lokki ja sihteerinä Olli Haukkovaara.

Kokouksessa käsiteltiin luonnos yhdistyksen säännöiksi, joka veikin eniten aikaa pitkäksi venähtäneestä kokouksesta. Sääntöjen asiasisältö ei muuttunut, mutta säännöt lyhenivät ja muuttuivat selkeämmiksi.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen asioita eteenpäin viemään seuraavat henkilöt:

puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lokki

ryhmän sihteeriksi valittiin Olli Haukkovaara

muiksi jäseniksi valittiin Torsten Stjernberg, Kari Salovaara ja Mikko Erkinaro

Ennen kokouksen päättämistä klo 15:30 evästeltiin toimijoita tulevaisuuden suuntaviivoilla. Tähän antoivat tausta-ajatuksia Torsten Stjernberg kertomalla Suomen lepakkotutkimuksen historiasta ja Matti Osara toi esiin valtionhallinnon näkökantoja lepakoiden suojeluun uuden yhdistyksen puitteissa.

Yhdistyksen hallitus 2021

Puheenjohtaja: Miisa Virta

Suojeluvastaava: Ville Vasko

Talousvastaava: Asko Ijäs

Lepakot-lehti: Kaarina Aro

Tiedotus: Johanna Yliportimo

Muut jäsenet: Kati Suominen, Anna Blomberg

Varajäsenet: Helena Haakana, Petri Asikainen, Rasmus Karlsson

Yhdistyksen hallitus 2022

Puheenjohtaja: Miisa Virta

Hallituksen jäsenet: Jaakko Alakopsa, Helena Haakana, Asko Ijäs, Rasmus Karlsson, Ville Vasko

Varajäsenet: Petri Asikainen, Jari Brännare