UKK - FAQ

Samma på svenska här

Usein kysytyt kysymykset SLTY:lle:

1. Mitä tehdä jos löydän...

...päiväpiilostaan pudonneen poikasen?

...maahan pudonneen lepakon?

... lepakon sisätiloissa?

...loukkaantuneen lepakon?

…kuolleen lepakon?

2. Mitä tehdä, jos kissani tai koirani tuo lepakon?

3. Lepakot rakennuksissa: Lepakoiden häätäminen – miten pääsen eroon ullakolla majailevista lepakoista?

4. Lepakkoluteet ja niiden yleisyys

5. Levittävätkö lepakot tauteja?

6. Mitä tehdä, jos lepakko puree?

7. Lepakoiden ulosteet

8. Olen huolissani alueeni lepakoista maankäytön suunnitteluun liittyen

9. Miten ja mihin voin ilmoittaa lepakkohavainnoista?

10. Mistä saan lisätietoa lepakoista?

1. Mitä tehdä jos löydän...

...päiväpiilostaan pudonneen poikasen?

Vastaus: päiväpiilostaan pudonneen lepakonpoikasen voi asettaa takaisin päiväpiilon suuaukolle tai sen lähelle, puunrungolle tai rakennuksen seinälle (jos pinta on tarpeeksi karkea tarttumiseen).

...maahan pudonneen lepakon?

Vastaus: Maahan pudonneen lepakon voi nostaa maasta nahkahansikkain, pyyheliinaa apuna käyttäen niin että lepakon saa otteeseensa, pyyheliinan jäädessä lepakon ja käsien väliin. Maahan pudonneen lepakon voi lähimmälle puunrungolle (yli metrin korkeuteen maasta), jolta lepakko pääsee itsenäisesti lentämään.

... lepakon sisätiloissa?

Vastaus: Jos lepakko on päätynyt sisätiloihin, olisi hyvä sulkea ovet, jottei eläin pääsisi muuhun huoneiston tiloihin ja avata ikkunat, jotta eläin pääsisi itsenäisesti ulos. Lepakot ovat hyviä kaikuluotaajia ja löytävät yleensä avoimen ikkunan kautta ulos. Jos lepakko on lattialla, on hyvä viedä se ulos ja asettaa puunrungolle tai talon ulkoseinälle. Ks. myös kysymys maahan pudonnut lepakko.

...loukkaantuneen lepakon?

Vastaus: Jos lepakko on todella pahasti loukkaantunut eikä pysty edes kuntoutuksen jälkeen palaamaan takasin luontoon, on lepakko lopetettava. Jos taas voidaan arvioida lepakon pystyvän palaamaan luontoon, olisi se vietävä luonnonvaraisille eläimille tarkoitettuun hoitolaan , esimerkiksi Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Lepakon voi kuljettaa vaikka pienessä pahvilaatikossa. Lepakkoa käsiteltäessä tulee aina käyttää nahkahansikkaita. Lisätietoja: Korkeasaari, Ähtäri, Ranua ja Nordic Wildlife Care.

…kuolleen lepakon?

Vastaus: Hyväkuntoisen kuolleen lepakon voi viedä aukioloaikoina museolle tai lähettää näytteen vastaanottajan laskuun: POSTIN kautta: Asiakaspalautus Sopimus 127167 Laskutustunnus 606422 Eläinmuseo PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13) 00014 Helsingin yliopisto, MATKAHUOLLON kautta: Eläinmuseo PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13) Asiakasnumero 09401462 00014 Helsingin yliopisto. Lisätietoa näytteiden toimittamisesta museolle: www.luomus.fi/fi/osallistu. Jos lepakko on jo pilaantunut, voi sen siirtää vaikkapa läheiseen metsään. Kuolleeseen eläimeen ei tule koskea paljan käsin. Jos lepakko on rengastettu, tulee rengas ja löytöpaikkatiedot lähettää Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistoon osoitteeseen vastaanottajan laskuun osoitteella: Asiakaspalautus Sopimus 127167 Laskutustunnus 606422 Eläinmuseo PL 17 00014 Helsingin yliopisto. Tuoreen kuolleen lepakon voi toimittaa myös tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipisteeseen. Evirassa lähetetyille eläimille tehdään patologis-anatominen tutkimus ja rabiestutkimus. Eläimen kuolinsyy ei kuitenkaan aina selviä. Lisätiedot ja lähetysohjeet: www.evira.fi.

2. Mitä tehdä, jos kissani tai koirani tuo lepakon?

Vastaus: Jos kissa, koira tai fretti tuo loukkaantuneen lepakon, on epätodennäköistä, mutta mahdollista että lemmikki on saanut rabiestartunnan.

3. Lepakot rakennuksissa

Lepakoiden häätäminen – miten pääsen eroon ullakolla majailevista lepakoista?

Vastaus: Kattavan tietopaketti aiheesta lepakot rakennuksissa on luettavissa täällä: Lepakot rakennuksissa

Osa lepakkolajeista hakeutuu puutalojen ullakoille ja muihin suojaisiin paikkoihin kesäkaudella. Näin ne tekevät siksi, että erityisesti naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskunnat tarvitsevat suojaisat ja lämpimät olot. Yleensä lepakoista ei ole mitään harmia, joten häätäminen on tarpeetonta. On myös muistettava, että lepakot ovat rauhoitettuja, joten niiden karkottamiseen on hankittava ELY-keskuksesta lupa. Lupia on myönnetty silloin, kun tapaukseen liittyy selviä haittoja.

Pihalle voi asettaa lepakkopönttöjä, jolloin lepakot saattavat siirtyä ihmisasumuksesta lepakkopönttöihin. Lepakot eivät välttämättä asuta samantien lepakkopönttöjä kun ne pihalle asetettu, vaan aikaa voi mennä kesä jos toinenkin, usein kuitenkin kärsivällisyys palkitaan. Lepakoiden kulkuaukkoja ei tule tukkia kesän aikana, jotta lepakot eivät jäisi satimeen päiväpiiloonsa.

Lepakot eivät yleisesti ottaen talvehdi taloissa, vaan siirtyvät syksyllä paikkoihin, joissa olosuhteet talvehtimiseen ovat paremmat. Talvehtimispaikkoja voivat olla esimerkiksi kellarit ja luolat.

4. Lepakkolutikat ja niiden yleisyys

Vastaus: Lepakkolutikat, kuten lepakotkin, ovat yöeläimiä ja niiden läsnäolon voi tunnistaa siitä, että aamulla raajoissa saattaa olla pieniä punaisia puremajälkiä. Matkustelun vuoksi lutikoiden määrä on taas lisääntynyt Suomessa ja näin ollen levittäjinä toimivat yleensä ihmiset. Lepakkolutikat elävät lepakoiden päiväpiiloissa, joten yksittäisestä lepakosta tuskin on lutikoiden levittäjäksi. Jos lutikkaongelman kuitenkin havaitsee, tulee ottaa välittömästi yhteyttä tuholaistorjujaan. Jos lutikkaongelma on lepakoista lähtöisin, tulee tuholaistorjujilla olla asianmukaiset luvat, mikäli torjunnasta aiheutuu haittaa lepakoille. Torjunta kannattaa ajoittaa loppusyksyyn tai talveen. On myös hyvä huomioida, että lepakkolutikka on vain yksi noin 500 Suomessa elävästä ludelajista, joista valtaosa on ihmiselle harmittomia kasvinsyöjiä tai muita hyönteisiä saalistavia petoja.

5. Levittävätkö lepakot tauteja?

Vastaus: Rabies on tiettävästi ainoa ihmisille vaarallinen tauti, jota Suomen lepakoista on löytynyt. EVIRA:n mukaan riski saada rabiestartunta Suomessa on erittäin pieni: www.evira.fi. Kuitenkin, kuten kaikkien villieläinten suhteen, aina kun on koskenut eläimeen, sen pesään, eritteeseen, tai ulosteeseen tulee kädet pestä huolellisesti saippualla. Elävää eläintä tulee käsitellä nahkahansikkain eikä kuollutta eläintä koskaan saa koskea paljain käsin. Ks. myös kysymykset 2 ja 3.

6. Mitä tehdä, jos lepakko puree?

Vastaus: Lepakot ovat rauhoitettuja eläimiä, eikä niihin tule koskea ilman pätevää syytä tai lupaa. Jos käsiteltävä lepakko puree, tulee välittömästi ottaa yhteyttä lääkäriin Suomessakin lepakoilla voi olla rabies, joskin se on erittäin harvinaista ja sen aiheuttama riski ihmisille erittäin pieni.

7. Lepakoiden ulosteet

Vastaus: Lepakoiden jätökset ovat useimmiten kuivia papanoita, jotka erottaa hiirenpapanoista jauhomaiseksi murenevan rakenteensa perusteella. Lepakoiden ulosteista on löydetty bakteereita, viruksia ja yksisoluisia loisia, mutta niiden ei tiedetä aiheuttavan ihmisille vaaraa. Kuivat papanat on helppo lakaista pois ja ne voi ripotella lannoitteeksi vaikka kukkapenkkiin. Ulosteiden siivoamisessa tulee kuitenkin käyttää suojakäsineitä ja vanhojen, pölyävien papanoiden siivoamisessa lisäksi hengityssuojainta. Ulosteiden tahrima alue voidaan puhdistaa puhdistusaineella.

8. Olen huolissani alueeni lepakoista maankäytön suunnitteluun liittyen

Vastaus: Kaavan ja muun hankkeen luontovaikutukset on selvitettävä, tällöin yleensä teetetään luontokartoitukset. Jos lepakkoselvitys tehty, siinä pitäisi olla arvio hankkeen vaikutuksista lepakoihin ja suositukset lepakoiden huomioimiseksi. Kaupunkisuunnittelusta tai kaavoituksesta vastaavasta virastosta voidaan selvittää luontoselvityksen tilanne. - jos selvitystä ei ole tehty, voi SLTY tutkia tilanteen tapauskohtaisesti ja antaa lausunnon tai ohjeet tilanteen korjaamiseksi, jos korjattavaa löytyy. - jos selvitys on tehty, mutta sen suosituksia ei ole huomioitu, ota yhteys paikalliseen luonnonsuojeluyhdistykseen. Valtakunnallisena toimijana SLTY ei aina voi lausua hankkeista, mutta paikallisyhdistykset voivat. - jos selvitys on tehty huonosti, toisinsanoen vastoin SLTY:n ohjeita (ilman perusteltua syytä), tällöin SLTY tutkii tilanteen ja voi mahdollisesti antaa lausunnon.

9. Miten ja mihin voin ilmoittaa lepakkohavainnoista?

Vastaus: Lepakkohavainnoista voit ilmoittaa Suomen Lajitietokeskukseen: www.laji.fi.

10. Mistä saan lisätietoa lepakoista?

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys jakaa tietoa lepakoista, edistää lepakoiden suojelua ja kannustaa lepakko harrastukseen erilaisin tapahtumin, retkin ja yhteisten tapaamisten kautta. Jos olet kiinnostunut lepakkoharrastuksesta, -suojelusta tai tutkimuksesta, olet tervetullut joukkoomme. Tässä linkki yhdistyksen kotisivuille: www.lepakko.fi.