Pönttökampanja - Holkkampanj

Kampanja: 1000 lepakonpönttöä Maamme kolopuiden vähyydestä kärsiviä lintuja on autettu löytämään pesäpaikkoja 1 000 000 linnunpöntön avulla, mikä on upea saavutus! Mutta linnut eivät ole ainoita siivekkäitä, jotka tarvitsevat koloja ja rakosia; lepakot viettävät päivän valoisan ajan erilaisissa koloissa piileskellen sekä synnyttävät poikasensa koloissa. Tänä vuonna olisikin tarkoitus rekisteröidä lepakonpönttöjä, joiden asukkaista voi kesän mittaan raportoida. Yhdistys päivittää tietoja rekisteröityjen lepakonpönttöjen asukkaista säännöllisesti pitkin kesää.

Lepakonpönttö eroaa linnunpöntöstä, sillä toisin kuin linnut, jotka tekevät pesänsä pöntön pohjalle, lepakot eivät tarvitse pohjaa laisinkaan vaan ne viettävät päivänsä roikkumalla kattorakenteesta. Pohjallisissa lepakonpöntöissä saattaa tulla kilpailutilanne, kun linnut yrittävät pesiä pöntöissä ennen kuin lepakot ehtivät kotiutua niihin. Lepakot arvostavat erilaisia lokeroita pöntöissä.

Rakenna siis oma pönttösi oheisten ohjeiden mukaan tai tilaa pönttö valmiina, ja rekisteröi se oheisella lomakkeella. Kun pöntössä havaitaan elämää, voit jakaa tiedon yhdistykselle ja me päivitämme sen nettisivuille. Huomaathan että rekisteröinti ja päivitys tehdään manuaalisesti, joten tietojen näkymisessä sivuilla voi mennä hetken aikaa.

Tässä lomake: Lepakonpönttölomake

Tässä Luonnontieteellisen museon ohjeet pöntön rakentamiseen: Rakenna lepakonpönttö

Tässä Bats.org:n vaihtoehtoinen ohje pöntön rakentamiseen:

Kent Bat Box (pdf)

Lisäksi pönttöjä on nettimyynnissä, ja tässä on yksi loistava vaihtoehto: Vincent Pro Bat Box

_____________________________________________________________

Kampanj: 1000 fladdermusholkar

Fåglar som lider brist på hålträd har nyss fått hjälp med att hitta boplatser genom 1 000 000 fågelholkar, vilket är en strålande prestation! Men fåglarna är inte de enda bevingade djur som behöver springor och håligheter; fladdermössen tillbringar dygnets ljusa timmar genom att gömma sig i hålor och de föder även sina ungar i håligheter. I år står därför fladdermushoklar i fokus, med målet att få 1000 holkar registrerade. Registrera därför dina gamla holkar och sätt gärna upp nya för att målet skall kunna uppnås. Holkarnas eventuella invånare kan du också registrera under sommarens lopp. Föreningen uppdaterar uppgifterna om registrerade holkars invånare regelbundet under sommaren.

Fladdermusholken skiljer sig från fågelholken, för till skillnad från fåglarna som bygger sitt bo på holkens botten, behöver fladdermössen ingen botten alls eftersom de spenderar dagen hängande på väggarna eller i taket av holken. I bottenförsedda fladdermusholkar lagras fladdermusspillningen på hög på holkens botten och de kan dessutom få konkurrens av fåglar. Fladdermössen uppskattar springor och fack i holkarna.

Bygg gärna din egen fladdermusholk enligt instruktionerna nedan eller beställ en färdig holk och registrera den via nedanstående fladdermusholkblankett. Då du upptäcker invånare i holken kan du förmedla uppgiften till föreningen och vi inför den på vår nätsida. Notera att registreringen och uppdateringen sker manuellt, så det kan ta en tid innan uppgifterna syns på nätsidan.

Här är blanketten: Fladdermusholkblankett (finska)

Här finns Naturhistoriska museets instruktioner för hur du kan bygga en holk: Byggfladdermusholk (finska)

Här finns Bats.org:s instruktioner för en alternativ holk: Kent Bat Box (pdf)

Dessutom kan man köpa holkar via internet: Vincent Pro Bat Box

Kuvat Niclas Fritzén