Vuoden lepakko 2015: pikkulepakko

Vuoden 2015 lepakkolaji: pikkulepakko (Pipistrellus nathusii). © Wolfgang Forstmeier

Vuoden 2015 lepakkolaji: pikkulepakko (Pipistrellus nathusii). © Wolfgang Forstmeier

Batlife Europe on valinnut pikkulepakon kaikkien aikojen ensimmäiseksi “Vuoden Lepakoksi”. Yli 30 Euroopan maata pyrkii tuomaan lajin yleisön tietoisuuteen sekä nostamaan esiin sen suojeluun liittyviä kysymyksiä vuonna 2015.

Pikkulepakon levinneisyysalue kattaa suuren osan Eurooppaa. Sen lisääntymisalueet sijaitsevat pääasiassa koillisessa, mutta se talvehtii Euroopan etelä- ja lounaisosissa. Suomessa pikkulepakon esiintymisalue rajoittuu maamme etelä- ja keskiosiin. Laji on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi, ja siitä tiedetään meillä toistaiseksi melko vähän. Koska laji on harvalukuinen ja sen lisääntymispaikkoja on vaikea löytää, niitä on tiedossa tähän mennessä vasta muutamia. Loppukesällä, lajin muuttoaikana, sitä kuitenkin tavataan runsaana erityisesti rannikolla, minkä perusteella voidaan olettaa lajin myös lisääntyvän säännöllisesti maassamme.

Pikkulepakko on sopeutunut ilmaston vuodenaikaisvaihteluun muuttamalla suotuisammille alueille ja se pystyykin pakenemaan epäedullisia ympäristöoloja sekä ravinnon vähyyttä pitkien matkojen päähän. Rengastetuista pikkulepakoista saatujen varmistettujen tietojen perusteella ne pystyvät lentämään jopa 2000 kilometrin matkan. Keski-Euroopan, Skandinavian, Baltian alueen sekä Venäjän pikkulepakot jättävät syksyllä lisääntymisalueensa ja muuttavat länteen ja lounaaseen talvehtimispaikkoihinsa Alankomaihin, Ranskaan, Sveitsiin ja Italiaan.

Muuton vähimmäisnopeudeksi on arvioitu noin 50-60 km/vrk ja energiaa tähän jatkuvaan lentoon saadaan niin sanotulla “yhdistelmästrategialla” (mixed-fuel strategy), jossa lennon aikana saalistettujen hyönteisten proteiinia ja rasvavarastoihin kerättyjä rasvahappoja käytetään yhdessä energian lähteenä. Pikkulepakoiden kaikuluotausääniä havainnoivat akustiset selvitykset osoittavat niiden ylittävän Alppien korkeimmat kohdat jopa 3100 metriä meren pinnan yläpuolella.

Dr. Jasja Dekker, Batlife Europen puheenjohtaja: “Batlife Europe on valinnut pikkulepakon Vuoden lepakoksi 2015 koska tämä mielenkiintoinen laji on paitsi pitkänmatkan muuttaja, myös kasvavassa määrin uhattuna muuttoreiteille nousevien tuulivoimaloiden vuoksi. Pikkulepakko onkin erityisen herkkä rannikolla ja merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden lisäämälle kuolleisuudelle. Laji on kärjessä tuulivoimapuistojen uhrien tilastoissa. Erityisesti nuoret yksilöt ovat riskiasemassa kokemuksen puutteen vuoksi.”

“Muuttokäyttäytymisen ja tiedon puutteen vuoksi määrättyihin paikallispopulaatioihin kohdistuvia suojelutoimenpiteitä ja seurantaa on vaikea aloittaa,” kertoo Ville Vasko, Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. ”Laji vaatiikin tarkkaa seurantaa koko levinneisyysalueellaan sekä rajat ylittäviä suojelutoimenpiteitä. Batlife Europe on mukana jakamassa tietoa sekä helpottamassa kansainvälistä kommunikaatiota lepakoiden suojelemiseksi.”

Batlife Europe on kansainvälinen, lepakoiden kansallisten suojelujärjestöjen kumppanuusjärjestö joka on sitoutunut tuomaan esiin lepakoiden sekä niiden elinympäristöjen suojelua kokoEuroopassa..ÂÂ http://www.batlife-europe.info