Lausuntoavain - Utlåtandenyckel

Lausuntoavaimen tarkoitus on helpottaa lausuntoihin liittyvää päätöksentekoa.

Jos tiedät hankkeen, josta mielestäsi SLTY ry:n tulisi antaa lausunto, tutustu ensin lausuntoavaimeen.

Lausuntoavaimesta löydät myös tietoja siitä, mitä kaikkea tietoa ja materiaalia tulisi SLTY:lle toimittaa lausuntoa toivottaessa.

Avsikten med utlåtandenyckeln är att underlätta att fatta beslut kring saker som har med utlåtanden att göra.

Om du känner till ett projekt som du tycker att SLTY borde ge ett utlåtande om ska du först bekanta dig med utlåtandenyckeln.

I utlåtandenyckeln finner du också information om vilka alla uppgifter och material du skall tillställa SLTY ifall du önskar ett utlåtande.