Framsida

Det finns drygt 1200 fladdermusarter i världen, och fladdermössen är efter gnagarna den artrikaste däggdjursordningen. De är de enda däggdjuren med verklig flygförmåga och de är huvudsakligen nattaktiva. Fladdermössen är spridda över hela jorden förutom i polarområdena, och de uppvisar en mångfald av födoområden som de har specialiserats på. Vem har inte hört historier om bloddrickande vampyrfladdermöss?

I Finland har påträffats totalt 13 fladdermusarter, vilka alla är insektsätare. Av dessa är fem allmänt förekommande i landets södra och mellersta del. De övriga är sällsyntare eller tillfälliga besökare.

Syftet med Chiropterologiska föreningen i Finland (SLTY) är att väcka intresse för fladdermöss som hobby samt att främja skyddet och forskningen kring dem i Finland. Alla som är intresserade av fladdermöss är välkomna med som medlemmar. Föreningen ordnar fladdermusexkursioner, -evenemang och -skolningar runt om i landet för sina medlemmar.

Bild: Timo Metsänen

Bild: Timo Metsänen