Papanapankki

Asuuko vintilläsi lepakoita?

Nyt on käynnistymässä kansalaistiedetutkimus, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia lepakoiden ruokavalioon ja lisääntymiskäyttäytymiseen. Ilmastonmuutos muuttaa eliöiden elinympäristöjä ja vaikuttaa lajien välisiin suhteisiin. Suomi on erinomainen maa tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia lajistoon, sillä maamme on etelä-pohjoissuunnassa pitkä, ja lajiston on täytynyt sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Lepakot lisääntyvät hitaasti ja pitkäikäisiä, ja siksi erinomaisia mallilajeja ilmastonmuutostutkimuksessa.

Näytteiden kartuttamiseen voi osallistua kuka tahansa, jolla on pääsy lepakoiden kesäyhdyskuntaan. Kansalaiskeräys toimii pääpiirteissään näin: keräyspaperit viedään lepakoiden lepopaikan alapuolelle, ja paperille pudonneet papanat kerätään säännöllisin väliajoin koeputkeen. Keräysvaiheessa on erityisen tärkeää, että lepakoita ei turhaan häiritä tutkimuksen aikana. Kaikki kerätty materiaali lähetetään tutkimuskauden lopussa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, joka koordinoi papanapankkia. Tutkimus kestää toukokuulta elokuulle, ja mukaan voi ilmoittautua toukokuun puoleen väliin saakka. Tutkimusta rahoittaa Koneen säätiö.

Tutkimuksessa seurataan lisäksi videokameroiden avulla lepakoiden elämää lisääntymisyhdyskunnissa, ja tutkijat etsivätkin  paikkoja, joihin kameroita voisi asentaa. Jos tiedossasi on lepakoiden lisääntymisyhdyskunta, jonne haluaisit kameraseurannan, lähetä yhteystietosi oheisen linkin kautta, niin sinuun otetaan yhteyttä.


Tämän pohjanlepakon kuvasi Anna Blomberg
Tämän pohjanlepakon kuvasi Anna Blomberg.