Tutkimus ja kartoitukset

Tutkimus

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole varsinaista tutkimushanketta meneillään.

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen harkintansa mukaan pientä rahoitusta yhdistyksen tavoitteita tukeviin hankkeisiin.

Kartoitukset

Lepakkokartoituksia tehdään maankäytön suunnittelua varten kaavoituksessa ja erilaisissa hankkeissa. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut ohjeet laadukkaan lepakkokartoituksen tekemiseksiLepakkokartoitusohjeet.

___________________________________________________________________________________________________________


Karteringar

Fladdermuskarteringar görs i samband med planering av markanvändningen vid planläggning samt för olika projekt. Chiropterologiska föreningen i Finland har utarbetat instruktioner för hur man gör en fladdermusutredning av hög standard (på finska): Instruktioner för fladdermuskartering.