Ripsisiippa

Ruotsinkielinen nimi: Fransfladdermus
Tieteellinen nimi: Myotis nattereri

Uhanalaisuusluokitus: Suomessa erittäin uhanalainen, maailmanlaajuisesti elinvoimainen (IUCN:n ja Suomen lajien punainen lista)


Ripsisiippaa on tavattu vain eteläisestä Suomesta. Lajista on talvehtimishavaintoja Turusta ja Virolahdelta, mutta lisääntymisyhdyskuntia ei ole löydetty. Ripsisiippa on hankala löytää detektorilla havainnoiden, sillä sen nopearytminen ääni on hiljainen. Lajilla on melko pitkät korvat ja punertava naama. Selän turkki on harmahtavanruskea ja vatsa kauniin valkea. Häntäräpylässä on ripsimäisiä karvoja, joista laji on saanut nimensä. Ripsisiippa suosii reheviä ympäristöjä. Laji on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi.
Spektrogrammikuvat: Harry Lehto