Isolepakko


Ruotsinkielinen nimi: Större brunfladdermus
Tieteellinen nimi: Nyctalus noctula

Detektoritaajuus: 15–25 kHz

Uhanalaisuusluokitus: Maailmanlaajuisesti elinvoimainen


Isolepakko on vahva lentäjä, joka muuttaa pikkulepakon tapaan leudompiin oloihin talvehtimaan. Lajia on tavattu eteläisessä Suomessa usein, mutta lajin lisääntymisyhdyskuntia tai vakiintuneita esiintymisalueita ei vielä ole tiedossa. Isolepakko lisääntyy nykyisin säännöllisesti mm. Virossa ja Etelä-Ruotsissa. Keväisin isolepakoita on havaittu myös päiväsaikaan, esimerkiksi lintujen muuttoa tarkkailleet luontoharrastajat ovat ilmoittaneet nähneensä suurikokoisen lepakon. Suuresta koostaan huolimatta isolepakon esiintyminen tunnetaan Suomessa nykyisin hyvin huonosti. On esimerkiksi epäselvää, lisääntyvätkö Suomessa tavattavat isolepakot maassa vai ovatko ne vain satunnaisia harhailijoita Viron tai Ruotsin tunnetuilta lisääntymisalueilta.

Isolepakko on yksi Euroopan kookkaimmista lepakkolajeista, jonka siipien kärkiväli voi olla jopa 40 cm. Isolepakot saalistavat yleensä avoimissa tai puoliavoimissa ympäristöissä, kuten harvapuisilla metsäalueilla, järvi- ja kosteikkoalueiden reunamilla sekä kaupunkien puistoissa. Metsäalueilla isolepakot voivat ruokailla myös korkealla puustorakenteiden yläpuolella, minkä vuoksi laji on yksi tuulivoimaloiden törmäysvaikutuksille alttiista lajeista… Detektorilla ruokailevan isolepakon tunnistaa varsin matalasta plip-plop-äänestään, joka kuuluu parhaiten taajuudella 20 kHz. Valtaosa isolepakon kaikuluotausäänet ovat aivan ihmisen kuuloalueen ylärajalla ja jotkut voivatkin ne paljain korvin korkeana sirinänä.

Teksti: Asko IjäsIsolepakko, heterodyne 18 kHz, Göttingen (Harry Lehto)
Isolepakko, heterodyne 20 kHz, Göttingen (Harry Lehto)
Isolepakko, heterodyne 30 kHz, Göttingen (Harry Lehto)

Isolepakko, heterodyne 20 kHz, laulu, Göttingen (Harry Lehto)

Isolepakko, heterodyne 30 kHz, laulu, Göttingen (Harry Lehto)

Isolepakko, heterodyne 40 kHz, laulu, Göttingen (Harry Lehto)

Isolepakko, 10x, Göttingen (Harry Lehto)

Isolepakko, 10x, laulu, Göttingen (Harry Lehto)

Kuva: Kati Suominen

Kuva: Eeva-Maria Kyheröinen


Analook: Asko IjäsAUDACITY: Asko Ijäs


Isolepakon laulua

Alemmat spektrogrammikuvat: Harry Lehto